Практичне заняття 1. Атмосфероохоронне право України (1 год.)

1. Особливості охорони та використання атмосферного повітря.

2. Управління в сфері охорони та використання атмосферного повітря.

3. Відповідальність за порушення атмосфероохоронного законодавства.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Співвідношення понять „атмосферне повітря”, „повітряний простір”, „космос” за законодавством України.

2. Стандартизація та нормування в сфері охорони атмосферного повітря.

3. Правове регулювання охорони атмосферного повітря від різного роду забруднень.

4. Особливості доказування та кваліфікації порушень в сфері охорони атмосферного повітря.

Рекомендована література:

Основні джерела: 117, 118, 182, 426

Додаткові джерела: 81, 82, 156, 239

Нормативно-правові акти: 1, 5, 21, 30, 205, 220-224, 280, 302, 361, 457, 458, 463, 464.

3.2. Контрольні питання до змістовного модуля 3

1. Право власності на земельні ділянки.

2. Право землекористування.

3. Особливості правового режиму земель різних категорій.

4. Види відповідальності за земельні правопорушення.

5. Поняття надр та корисних копалин, їх класифікація.

6. Поняття та види надрокористування.

7. Особливості загального та спеціального надрокористування.

8. Порядок надання надр в користування.

9. Управління в галузі використання та охорони надр.

10. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

11. Поняття вод та водних об’єктів. Їх класифікація.

12. Поняття та види водокористування.

13. Особливості управління в сфері використання та охорони вод.

14. Правосуб’єктність водокористувачів.

15. Відповідальність за порушення законодавства про використання вод.

16. Право власності та користування об’єктами рослинного світу.

17. Особливості правосуб’єктності користувачів об’єктів рослинного світу.

18. Управління в сфері використання об’єктів рослинного світу.

19. Відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.

20. Право власності та користування лісами.

21. Порядок надання лісових ресурсів в користування.22. Особливості правосуб’єктності лісокористувачів.

23. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

24. Право власності та користування об’єктами тваринного світу.

25. Особливості правосуб’єктності користувачів об’єктів тваринного світу.

26. Управління в сфері охорони та використання об’єктів тваринного світу.

27. Відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.

28. Атмосферне повітря, повітряний простір, космос: поняття та співвідношення.

29. Стандартизація та нормування в сфері охорони атмосферного повітря.

30. Особливості управління в сфері в охорони та використання атмосферного повітря.

31. Регламентація шумового, радіаційного та інших видів забруднень атмосферного повітря.

32. Відповідальність за порушення атмосфероохоронного законодавства.


5235138092159063.html
5235202860186033.html
    PR.RU™