ТЕМА 4. КУЛЬТУРА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які першовитоки має культура Київської Русі?

2. Як сприймали русичі процес християнізації?

3. Розкрийте роль християнізації Русі для її подальшого культурного розвитку.

4. На які два види поділялася писемна література часів Київської Русі?

5. Схарактеризуйте основні жанри давньоруської оригінальної літератури.

6. Назвіть три основні види загальноосвітніх навчальних закладів, що існували на Русі у Х – ХІІ ст.

7. Який новий вид архітектури з’явився на Русі після прийняття християнства?

8. Назвіть види образотворчого мистецтва Київської Русі.

9. Які види декоративно-ужиткового мистецтва набули високого рівня розвитку і поширення на Русі?

10. Які види музичного мистецтва можна виділити за часів Київської Русі?

1. Хронологічні межі існування держави Київська Русь:

a. X-XV cтоліття

b. IX-XII cтоліття

c. VI-X cтоліття

d. XIII-XVII cтоліття

2. Коли офіційно було запроваджено християнство у Київській Русі?

a. 988 р.

b. 1037 р.

c. 860 р.

d. 1240 р.

3. Реформа щодо запровадження християнства як державної релігії була проведена:

a. Ярославом Мудрим

b Володимиром Мономахом

c. Данилом Галицьким

d. Володимиром Великим

4. Хто був автором знаменитого твору ораторської літератури часів Київської Русі "Слово про закон і благодать"?

a. митрополит Іларіон

b. Ярослав Мудрий

c. Володимир Мономах

d. літописець Нестор

5. Літературу доби Київської Русі прийнято поділяти на:

a. перекладна, оригінальна

b. церковна, християнська

c. біблійна, житійна

d. апокрифи, гімнографія

6. Оригінальна література Київської Русі поділяється на:

a. літописи, ораторська, житійна, повчальна, паломницька література

b. церковна проповідь, літописи, біблійна, педагогічна література

c. гімнографія, літописи, кондак. акафіст

d. ікос, канон, гімнографія, апокрифи

7. Агіографічну літературу інакше називають:a. апокрифами

b. літописами

c. церковною проповіддю

d. житійною літературою

8. Софіївський собор побудований

a. 1240 р.

b. 988 р.

c. 1037 р.

d. 899 р.

9. Софіївський собор представлений

a. романським стилем

b. бароко

c. готичним стилем

d. візантійсько-руським стилем

10. Найрозвиненіші види декоративно-ужиткового мистецтва давньоруської держави:

a. металообробка, гончарство, чернь, дереворізьблення

b. гончарство, дерево різьблення, зернь, металообробка

c. металообробка, гончарство, дереворізьблення, кісткорізьблення, ткацтво, склоробство

d. кісткорізьблення, ткацтво, склоробство.


ПЛАН

1. Соціально-політична та культурна ситуація в Галичині та на Волині у ХІІ – ХІІІ століттях.

2. Розвиток освіти та книжкової справи. Особливості розвитку перекладної та оригінальної літератури.

3. Розвиток архітектури, живопису, художніх ремесел, музики.


5187592956168267.html
5187657617503444.html
    PR.RU™