Гелікоїди

До них (гелікоїдів) відносяться гвинтові поверхні з прямолінійною твірною – гвинти, свердла, пружини, поверхні лопатей турбін, апарелі та сходини.

Основними характеристиками гелікоїдів є: крок t, діаметр d гвинтової лінії.

До визначника поверхні входять вісь і (вона може бути також і напрямною), дві напрямні, твірна.

Напрямними гелікоїдів можуть бути:

а) вісь і та гвинтова лінія m;

б) дві гвинтові лінії m та n.

В залежності від кута нахилу φ твірної l до осі і гелікоїди називаються прямими (φ = 900) та косими (0 < φ < 900).

9.3.1 Косий закритий гелікоїд (гвинтовий коноїд) (рис. 71).

Ø (m ,l, l´ ,i ), де

i – напрямна та вісь гелікоїда;

m – напрямна, гвинтова лінія; l∩m,i;

l – твірна; l׀׀l’.

l′ – твірна напрямного конуса.

Попередньо будується один виток гвинтової лінії, починаючи від точки А. Для цього коло діаметра d та крок t гвинтової лінії треба поділити на вісім рівних частин. Коли точка А на 1/8 оберту (проти годинникової стрілки) повернеться навколо осі і та переміститься на 1/8 кроку t, то отримаємо положення точки А1. При послідовному переміщенні на 1/8 кроку t та на 1/8 оберту навколо осі і отримуємо положення гвинтової лінії m, траєкторія якої задана вісьмома точками (А0 – А7).

Положення твірних поверхні визначає напрямний конус. Кут нахилу твірної l (А, В) до осі і дорівнює куту нахилу твірної l1 конуса, в кожному положенні l // ll.

Відмітимо також і те, що другий кінець твірної l – точка В – також переміщується вздовж осі і на 1/8 кроку та на 1/8 оберту. Тому на рисунку слід розуміти, що і1 ≡ S1 ≡ В10 ≡ В11 ≡ ... ≡В17, тобто твірна l перетинає вісь і, тому гелікоїд називають закритим (рис. 71).

Рисунок 71 – Побудова проекцій закритого гвинтового гелікоїда

9.3.2 Прямий відкритий гелікоїд (гвинтовий циліндроїд) (рис. 72).

Ǿ (і, m, n, l), деi – вісь гелікоїда;

m, n – напрямні, гвинтові лінії; l ∩ m, i ;

l – твірна. l ^ і.

Гелікоїд називають відкритим тому, що твірна l [ АВ ] не перетинає вісь і, а є мимобіжною відносно неї. Один кінець твірної – т. А– переміщується за зовнішньою гвинтовою лінією m , другий кінець твірної – т. В – за внутрішньою гвинтовою лінією n . В усіх своїх положеннях твірна l залишається паралельною П1. Побудова зовнішньої гвинтової лінії m починається з т. А, внутрішньої n – з т. В.

Рисунок 72 – Побудова проекцій прямого відкритого гелікоїда


5033619044944747.html
5033725608166997.html
    PR.RU™