Жінка в журналістиці.

Особистий творчий план роботи

Оскільки кожен журналіст є творчою людиною і особливістю його газетярської діяльності в колективі теж є творче начало в особистому плані поєднуються персональні професійні цілі з проблематикою відділу. А.А. Грабельников індивідуальний творчий план вважає частиною складної системи редакційного планування. На його творення впливають такі фактори:

– спеціалізація журналіста (тематична, жанрова, регіональна);

– особисте досьє;

– загальний план відділу;

– кон’юнктура ринку інформації;

– читацька пошта;

– матеріали авторського активу;

– особисті завдання редактора, завідувача відділу.

В особистий план роботи журналіст повинен включати всі види діяльності в редакції – літературну, редакторську, організаційну.

Слід зауважити, що в процесі виконання плану можливе внесення до нього змін з боку завідувача чи головного редактора, а також – секретаріату. В індивідуальний творчий план бажано включати такі компоненти: основні теми виступів упродовж певного періоду (тижня, місяця, кварталу), жанри, терміни написання матеріалів, дані авторів замовлених публікацій, приблизний обсяг у рядках, географію виступів, форми подачі матеріалів (окрема публікація, добірка, тематична сторінка і т.д.).

Слід підкреслити, що особистий план роботи журналіста належить до оперативного і середньотермінового планування. На його зміст мають суттєвий вплив події, що відбуваються в суспільно-політичному житті країни, регіону, а також кон’юнктура ринку періодичних видань.

Журналістика вважається традиційно чоловічою професією саме з тих причин, що вимагає напругу великих фізичних і нервових зусиль, витривалості, пов’язана з постійними відрядженнями.

На початку і всередині минулого століття поодинокі жінки проявили себе на українській журналістській ниві, а серед них Олена Пчілка, Наталя Кобринська, Олена Теліга. Вони залишили помітний слід в історії журналістики.

У часи тоталітарного суспільства жінки у редакціях газет становили дуже низький процент, працюючи на посадах коректорів, обліковців листів, а лише окремі забезпечували такі тематичні напрямки, як освіта, наука, культура. За роки української незалежності співвідношення різко замінилося: сьогодні в структурах українських ЗМІ жінки становлять 50 і більше відсотків. Стають „жіночими” і редакції газет.Один із найвдаліших проектів у сфері друкованих ЗМІ – газету „День” очолює головний редактор Лариса Івашина. Головним редактором львівського „Високого замку” є Наталія Балюк, яка постійно підтверджує свій високий професійний рівень публікаціями на теми політики, економіки, культури. Неможливо уявити собі нині тематичну палітру тижневика „Дзеркало тижня” без вдумливих розважливих публікацій Юлії Мостової. І таких прикладів чимало. Фемінізація сфери журналістики в Україні має ще ширші перспективи: сьогодні 80-90% студентів факультетів і відділень журналістики – жінки. Дівчата, що обирають цей нелегкий фах, насамперед прагнуть реалізувати свій творчий потенціал і здібності: комунікабельність, емоційність, інтуїтивність, гуманістичне спрямування, адаптивність.

Жінки, виконуючи свій професійний обов’язок, мають низку переваг перед чоловіками: вони легше „добираються” до знаменитостей, володіють особливим даром передбачення, особливе жіноче чуття дозволяє їм з більшою вірогідністю викласти найдрібніші деталі того, що відбувається, помітити те, що часом не зауважують досвідчені чоловіки-журналісти.

Рекомендована література

1. Ольгерд Іполит Бочковський, Степан Сірополко. Українська журналістика на тлі доби. – Мюнхен. – 1993. – С.138-152.

2. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. – Москва: изд-во „РИП-холдинг” – 2001. – С.110-161.

3. Гуревич С.М. Экономика средств массовой информации. – Москва: изд-во „РИП-холдинг” – 2001. – С.172-181.

4. Свитич Л.Г. Профессия: журналист. – Москва: изд-во „Аспект Пресс”. – 2003. – С.4-104.

Питання для самоконтролю

1. Яким вимогам повинен відповідати журналіст? (За Е. Довіфатом, Степаном Сірополком?

2. Як ви розумієте рису „готовність до праці”?

3. Якими стимулами керується журналіст при виборі місця праці?

4. Назвіть особливості журналістської праці в сучасних умовах.

5. Які фактори впливають на творення індивідуального творчого плану?

6. Що включає особистий творчий план журналіста?

7. Яких ви знаєте жінок-журналістів?

8. Які переваги мають жінки-журналісти над чоловіками?


5026059267352802.html
5026118416330513.html
    PR.RU™