Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки передбачають дотримання встановленого порядку використання природних ресурсів.

Держава зацікавлена у забезпеченні правопорядку, в тому числі і в галузі екології, застосовує для цього всі необхідні заходи, зокрема юридичної відповідальності – покладення на правопорушника обов'язку відчути на собі вплив результатів своїх неправомірних дій вчиненого правопорушення.

Відповідно до законів України порушенням законодавства, за які настає еколого-правова відповідальність, визнають:

- порушення прав громадян на екологічно безпечне природне середовище;

- порушення норм екологічної безпеки;

- допущення наднормативних, аварійних, залпових викидів забруднюючих речовин в природному середовищі;

- невжиття заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій;

- порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, виробничих, побутових та інших видів відходів;

- невиконання вимог охорони територій природно-заповідного фонду, видів рослин і тварин занесених до Червоної книги України;

- неподання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього середовища, джерела забруднення.

Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” встановлено відповідальність:

- дисциплінарну;

- адміністративну;

- цивільну;

- кримінальну.

Дисциплінарна відповідальність у галузі екології настає за екологічне правопорушення, вчинені працівником в процесі виконання своїх трудових обов'язків. Наприклад, за невиконання планів і заходів з охорони навколишнього природного середовища щодо раціонального використання природних ресурсів, за порушення нормативів викидів і скидів. Дисциплінарна відповідальність може бути застосована лише адміністрацією підприємства або керівником фірми. Видами дисциплінарних стягнень є догана і звільнення з роботи.Адміністративнавідповідальність покладається на осіб за порушення загальнообов'язкових правил щодо використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки. Адміністративна відповідальність носить надвідомчий характер – вона покладається на винних осіб системою органів адміністративної юрисдикції (суди, місцеві органи державної виконавчої влади...). Види адміністративних санкцій:

- попередження;

- штраф;

- конфіскація знарядь вчинення правопорушення;

- вилучення незаконно добутих об'єктів природних ресурсів;

- позбавлення права заняття певним видом діяльності у галузі екології (наприклад, права полювати).

Кримінальна відповідальність – це особлива форма захисту від екологічних правопорушень, що являють собою найбільшу небезпеку для суспільства і навколишнього природного середовища.

Кримінальні покарання застосовуються за протиправні діяння у сфері екології вчинювані систематично, також пов'язані з жорстоким поводженням з дикими тваринами, що спричинило їх загибель або каліцтво та за екологічні правопорушення, що: а) заподіяло шкоду здоров'ю людей; б) за відомо могло спричинити людські жертви; в) призвело до загибелі людей.

Види покарань:

- штраф значно більшого розміру;

- виправні роботи;

- позбавлення волі (якщо людські жертви –до 10 років).

Майнова відповідальність. Згідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” застосування заходів дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від компенсації шкоди, заподіяної природі.

Це положення про відшкодування спричиненої протиправними діями шкоди, передбачене цивільним законодавством.

Шкода, за цивільним законодавством, - це грошова оцінка збитків. Відшкодування шкоди здійснюється суб'єктами добровільно, а в разі відмови добровільно відшкодовувати збитки – у судовому порядку.


4953139601161710.html
4953209622983227.html
    PR.RU™