ЗАДАЧА 19

. Працівник розрахувався з підприємством-постачалъником власними коштами за отриману сировину у cyмi 12000 грн. з ПДВ, так як на підприємстві грошей на поточному рахунку не було.Ліміт каси 1000 грн. У кaci наявних грошей 400 грн.

Зробити проводки до перевірки підприємства податковою службою та після перевірки.

ЗАДАЧА 20

. За даними журналу 1 та відомості до нього 1.1 відновити зміст господарських операщй.

3 кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків

Дата 3 кредиту рахунку 30 в дебет рахунків Разом
04.05
05.05
06.05 И
20.05
21.05
29.05
30.05
РазомВ1ДОМ1СТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків

Дата В дебет рахунку 30 з кредиту рахунюв Разом
04.05
05.05
06.05 ИЗО
20.05
21.05
29.05
30.05
Разом 2 000

ЗАДАЧА 21.

Скласти журнал реєстрації господарських операцій. Відобразити бухгалтерськими проводками господарські операції.

1. Оплата рахунка постачальника – 253 грн.

2. Оплачені витрати торгівельних та інших підприємств – 410 грн.

3. Витрати, пов’язані із збутом продукції (відвантаженням і реалізацією), оплачені безготівковим шляхом – 456 грн.

4. Придбані грошові документи з оплатою через банк (путівки, марки) – 16 грн.

ЗАДАЧА 22.

Робітник підприємства відбуває у відрядження до м.Київ на строк з 12.03 по 21.03. Робітнику видано 11.03 273 грн. з каси. По прибуттю з відрядження робітник склав авансовий звіт за наступними документами:

Квитки на поїзд Київ-Севастополь – 42,50 грн, в т.ч. ПДВ – 7 грн.; страховий збір – 0,5 грн.; Севастополь-Київ – 40, 00 грн., в т.ч. ПДВ – 6,60 грн. , страховий збір – 0,4 грн.

Квитанції за постіль – 6 грн. (2 шт по 3 грн)

Квитки на проїзд у трамваї та тролейбусі в м.Київ – 1,5 грн (5 шт по 0,3 грн)

Рахунок з готелю за проживання – 1260 грн. (7 дн по 180 грн).

Рахунок за телефонні розмови з м.Севастополь – 12 грн.

Рахунок ресторану за харчування – 72 грн.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку.

ЗАДАЧА 23.

Скласти журнал реєстрації господарських операцій. Відобразити бухгалтерськими проводками господарські операції.

1. Оплачені готівкою придбані товари – 451 грн.

2. Оплачені з каси придбані матеріальні цінності – 250 грн.

3. Повернення до каси раніше виданих авансів – 50 грн.

4. Надійшов до каси невикористаний залишок підзвітної особи – 68 грн.

ЗАДАЧА 24.

Підприємство нараховує в звітному періоді амортизацію основних засобів в сумі 840 грн., загально виробничих основних засобів – в сумі 170 грн., а також адміністративних основних засобів – 240 грн. Відобразить бухгалтерський облік вище вказаних операцій.


4949958189357460.html
4950020713946126.html
    PR.RU™