Тема 29. Роль нирок у процесах виділення.

Які структури нирок приймають участь у процесах виділення?

Структурною і функціональною одиницею нирок є нефрон, бо утворення сечі здійснюється в нефронах. Нирки мають понад 1 млн нефронів.

Структурні елементи нефрону такі:

- клубочок:(близько 200 мкм у діаметрі), до складу якого входить сітка кровоносних капілярів, яка вдавлена в капсулу нефрона (Шумлянського – Боумена),

- проксимальний звивистий каналець: довжина близько 15 мм, діаметр-55 мкм,

- петля Генле:довжина тонкого низхідного сегмента –2-14 мм, товстого висхідного сегмента – 12 мм,

- дистальний звивистий каналець: довжина близько 5 мм,він впадає у збірні трубочки;

- збірні трубочки: їхдовжина близько 20 мм, вони не входять до складу нефрону, але за функцією належать до дистального відділу нефрону.

Через нирки проходить 1250 мл крові за 1 хвилину (20-25% хвилинного об’єму крові), що обумовлено їх функцією виділення.Ниркова артерія відходить від аорти, розгалужується на систему артерій меншого діаметру, міжчасточкові артерії дають початок аферентним артеріолам (vaz afftrens),кожна з них поділяєтьсяна сітку капілярів, які формують пучок клубочкових судин (чудесна сітка), капіляри зливаються, утворюючи еферентну артеріолу (vaz еffеrens), яка дає початок перитубулярним капілярам, а ті несуть кров до міжчасточкових вен нирки.

Тема 30. Механізми сечоутворення в нефронах.

Які механізми утворення сечі?

В основі утворення сечі лежать три процеси:

1) фільтрація плазми крові з капілярів клубочка в капсулу нефрона, наслідком чого є утворення первинної сечі, яка за складом є ультрафільтратом плазми крові – майже не містить білків

2) реабсорбція – повернення в кров з канальцевої частини нефрону речовин, які необхідні в організмі, та води,

3) секреція – транспортування з плазми крові у проксимальні та дистальні канальці речовин, які підлягають виділенню з організму – їх екскреція.

Наслідком цих процесів є утворення кінцевої сечі, яка надходить у сечовивідні шляхи.


4947928273698203.html
4948092062535240.html
    PR.RU™