Тема: «Документація щодо особового складу. Автобіографія і резюме»

План

1. Автобіографія як документ. Правила оформлення автобіографії.

2. Резюме, його види.

3. Правила оформлення резюме.

4. Автобіографія і резюме: спільне і відмінності.

Література:

1. Бибик С. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів.- К., 1997.

2. Глущик С., Дияк О., Шевчук С. Сучасні ділові папери. – К., 2000.

3. Головач А. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. – Донецьк, 1997.

4. Горбул О. та ін. Ділова українська мова. – К., 2007

5. Діденко А. Сучасне діловодство. – К., 2000.

6. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. –Харків, 2002.

7. Іванова І. Українське ділове мовлення. – Харків, 2005.

8. Токарська А., Кочан І. Українська мова фахового спрямування для юристів. – К., 2008.

9. Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К., 2005.

Завдання:

1. Відредагуйте речення автобіографії. Запишіть правильні варіанти.

1. Я, Сергій Іванов, народився в м. Кривий Ріг 10.08.1986.

2. На протязі 1993-2003 років навчався у СШ №33.

3. У минулому році поступив у Криворізький технічний університет м. Кривого Рогу.

4. Завжди приймаю активну участь у студентському житті.

5. Маю батька – Іванова Петра Олексійовича, який народився у 1954 році.

2. Прочитайте подану автобіографію; відредагуйте текст, допишіть відсутні дані.

Автобіографія

Я, Бугайова Ольга Володимирівна, народилася в м. Бахмач Чернігівської області.

Закінчила Бахмацьку середню школу № 3. На протязі 1980-1985 pp. навчалась у інженерно-будівельному інституті.

Призначили працювати інженером тресту «Київміськбуд».

Приймаю участь в громадській роботі: голова профкому тресту.

Одружена, маю доньку.

Дата Підпис

3. Запишіть розділи, з яких складається резюме. Напишіть вимоги до кожного розділу.

4. Прочитайте документ. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Латик Олена Василівна

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, спеціальність "Українська мова і література".Досвід роботи: з 1999 року по 2002 рік працювала літературним редактором у журналі "Ранок".

Практичне заняття № 18

Тема: «Наказ щодо особового складу»

План

  1. Наказ щодо особового складу як документ, його визначення.
  2. Реквізити наказу щодо особового складу.
  3. Текст наказу щодо особового складу, його структура.
  4. Наказ про прийняття на роботу.
  5. Наказ про звільнення з роботи.

Література:

1. Бибик С. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів.- К., 1997.

2. Глущик С., Дияк О., Шевчук С. Сучасні ділові папери. – К., 2000.

3. Головач А. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. – Донецьк, 1997.

4. Горбул О. та ін. Ділова українська мова. – К., 2007

5. Діденко А. Сучасне діловодство. – К., 2000.

6. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. –Харків, 2002.

7. Іванова І. Українське ділове мовлення. – Харків, 2005.

8. Токарська А., Кочан І. Українська мова фахового спрямування для юристів. – К., 2008.

9. Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К., 2005.

Завдання:

1. Продовжіть речення:

1. Наказ щодо особового складу — це ... .

2. Накази щодо особового складу регламентують ... .

3. Кожний пункт наказу починається з ... .

4. Реквізити наказу такі : ... .

5. Наказ набуває чинності з моменту ... .

2. Прочитайте документ; відредагуйте його письмово, допишіть відсутні відомості.

Київська середня

школа № 15

Наказ

Щодо особового складу

Прийняти на роботу вчителя історії Шутейко В.В. з 1 вересня 2012 року з тижневим навантаженням 16 годин, встановити заробітну плату 1300 гривень.

Директор середньої школи № 15 м. Києва К.Г. Білозуб

3. Відредагуйте документ. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) формою; г) походженням; ґ ) складністю; д) ступенем гласності; е) стадіями створення. Допишіть відсутні реквізити.

00.00.00 № 25 м. Вінниця

Звільнити Байдикайло Ніну Петрівну, оператора машинообчислювального бюро, за прогули.

Була написана доповідна записка начальником МОБ Купрухіним С.В.

Директор заводу (підпис) О.І. Супрун


4946892926625951.html
4946993808870675.html
    PR.RU™