Ряди розподілу, їх види та принципи побудови

Внаслідок зведення статистичного матеріалу отримують ряди цифрових показників, які характеризують окремі сторони явищ або їх змін у часі. Вони називаються статистичними і діляться на ряди розподілу і ряди динаміки.

Ряд розподілу - групування одиниць сукупності за однією ознакою.

Він складається з варіантів і частот.

Варіант - окреме значення групувальної ознаки.

Частота - число, що показує. скільки разів повторюються окремі значення варіант у сукупності.

Ряд розподілу


Атрибутивний ряд Варіаційний ряд


Дискретні Неперервні

варіаційні варіаційні

ряди ряди

Схема 1. Види рядів розподілу залежно від статистичної природи групувальної ознаки

Ряди розподілу графічно зображуються у вигляді полігону - дискретний ряд і гістограми - інтервальний ряд.

Ряди розподілу дають лише первісну характеристику сукупності, але вони визначають межі і можливості застосування інших статистичних методів.


4945091095884195.html
4945140358595610.html
    PR.RU™