Основи статистичного опису.

До рішення задач необхідно приступити після вивчання основних положень про вибірку із генеральної сукупності, методів обчислення статистик та їх надійних інтервалів, висунення та перевірки гіпотез про нормальний закон розподілу за допомогою критерію Пірсона.

Приклад 1. На основі вибірки (n=100), приведеної в таблиці 3:

а) побудувати статистичну функцію розподілу , гістограму та полігон частот;

б) обчислити вибіркові середні і та побудувати їх надійні інтервали при надійній ймовірності γ=0,95;

в) висунути гіпотезу відносно теоретичного закону розподілу генеральної сукупності F(x) та перевірити її правдоподібність при значимості α=0,05.

Дані взяти з таблиці 3 за двома останніми цифрами залікової книжки.[1]

Таблиця 3

-N, 17 N, 64 0,65 (N+2), 45 0,25 -1,43
-(N+1),54 (N-2),15 (N+1),17 N,13 1,(N+2) -2,(N+3) 2,17
-5,16 4,8 3,27 1,41 -4,25 N,13 N,48
-N,24 (N+1),15 0,75 -(N+1),17 0,24 1,29 2,28
N,25 2,13 -N,75 N,34 -(N+1),25 (N-1),13 3,24
-2,28 N,31 -3,15 2,15 -0,18 -N,23 0,13
-2,N 1,2 1,34 -1,75 N,14 1,17 N,11
N,11 3,25 -2,15 2,19 -N,3N 2,47 -3,24
2,65 1,37 0,71 -1,12 0,15 -N,13 N,12
N,27 -N,12 3,54 -1,95 3,24 3,39 0,17
-3,,61 (N+1),14 0,95 2,43 -3,57 N,14 N,(N+1)
-2,17 3,75 N,28 -N,35 -(N+2),15 1,69 3,62
-N,(N+1) 0,74 1,47 2,73 N,27 -N,13 2,69
-(N-1),12 (N+3),42 0,16 1,67 3,44 2,17 N,N
-N,11 0,41


4944957337376744.html
4945011363524042.html
    PR.RU™